Kwaliteit laat je zien!
De Federatie Landbouw en Zorg Nederland heeft een speciaal kwaliteitswaarborg ontwikkeld voor zorgboerderijen, omdat de kwaliteitssystemen uit de reguliere zorg de specifiek eigenschappen en meerwaarden van de zorgboerderij niet zichtbaar maken.

Keurmerk
Zorgboerderij de Meulenhorst maakt gebruik van dit kwaliteitssysteem en werkt er al mee sinds 2008.

Elke 3 jaar wordt dit kwaliteitssysteem vernieuwd en gecontroleerd of het aan de eisen voldoet. 

Omdat de zorgboerderij begin 2017 in andere handen is overgegaan moet het kwaliteitscertificaat opnieuw verkregen worden. De zorgboerderij heeft het kwaliteitscertificaat in 2018 weer behaald. Jaarlijks wordt het jaarverslag ingediend en beoordeeld.


 lz30   
 
   img 1372   lz30  

Zorgboerderij de Meulenhorst is lid van de Vereniging Zorgboeren Overijssel (VZO) en van de Zorgboeren Vechtdal.

Daarnaast is de zorgboerderij aangesloten bij de Vereniging Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN) en de daarbij behorende Stichting BEZINN.

Via deze regionale organisaties zijn wij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg Nederland.

Zodoende kunt u ons ook vinden op de website www.zorgboeren.nl.

In het Vechtdal hebben de zorgboerderijen zich verenigd ter voorbereiding op de zogenaamde "transitie van de AWBZ naar de WMO". Nu de transitie een feit is, werken we nog steeds samen, onder het motto 'samen staan we sterk. De gezamenlijke Vechtdalboeren zijn te vinden op www.zorgboerenvechtdal.nl