Om definitief geplaatst te kunnen worden, is meestal een indicatie nodig.
Als u in een instelling woont, kunt u die aanvragen bij het CIZ.
Als u niet woont in een instelling, geeft sinds 1 januari 2015 het sociale wijkteam in uw gemeente meestal de indicatie af. 

De bekostiging kan met een persoonsgebonden budget (PGB) of met z.g. ‘Zorg in Natura’ (ZIN). 

Voor bekostiging via ZIN zijn wij deelnemend zorgboerderij van de  St BEZINN.
De bij St BEZINN aangesloten zorgboerderijen hebben een gezamenlijke WLZ erkenning en een contract met het zorgkantoor.
Daarnaast heeft  de St BEZINN een contract met  met o.a. de gemeenten Ommen, Hardenberg en Twenterand voor de WMO zorg.
Daardoor kan Zorgboerderij de Meulenhorst deze zorg aanbieden. 

Hulp bij het aanvragen van een indicatie en een PGB is mogelijk.
Mensen die in een instelling wonen, kunnen in onderling overleg met die instelling bij ons geplaatst worden.

Zorgboerderij de Meulenhorst heeft bijvoorbeeld een onderaannemerschap met de Baalderborggroep en AndersOm Thuisbegeleiding.

De vervoersafstand speelt een steeds grotere rol. Hoe het vervoer naar de zorgboerderij geregeld wordt, is voor iedereen weer anders. Overleg over het vervoer van huis naar de zorgboerderij is daarom altijd onderwerp van gesprek.

 


 

 
167 
 

De seizoenen op de Meulenhorst (meer foto's volgen)