Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., gevestigd aan Achterbroekweg 1, 7731PN te Ommen Overijssel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (van deelnemers) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Zorgboerderij de Meulenhorst
Achterbroekweg 1
7731PN, Ommen
Overijssel, Nederland
06 26676170

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

-geloofsovertuiging (indien dat voor jou van belang is.)
Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn alleen van toepassing voor de cliënten van Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f.,

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om een goede zorg te kunnen bieden
– Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens om een goede dagbesteding te kunnen bieden:
Zorgdossiers worden 15 jaar bewaard (wettelijke bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken (t.b.v. opslag in de cloud bijvoorbeeld) in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik Cookies.
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., maakt op haar website geen gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f., neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via dit mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zorgboerderij de Meulenhorst v.o.f. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– geheimhoudingsverklaring voor alle betrokken begeleiders. Zowel met de professionele begeleiders als met de vrijwilligers.